Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


The Real-World Impact of Antipsychotics

In deze Engelstalige nascholing wordt de impact van antipsychotica op het herstel van patiënten met een psychose besproken. De meeste onderzoeken naar antipsychotica zijn gerandomiseerde controleproeven die ons een goede indicatie geven van de effectiviteit en de veiligheid. Het vertelt ons echter niet wat de impact ervan is in de praktijk, waar veel variatie is in patiënten, behandeling en omgeving.

 

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

  • het beschikbare 'real-world' bewijs dat er momenteel is;
  • de impact van antipsychotica op herstel bij psychose in de eerste episode;
  • de impact van antipsychotica op heropname en mortaliteit.

 

Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP. Punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend

  • Sponsoren

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Nascholingen 10/03/2020

Resourcegroepen in de GGZ

De ideeën over goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen veranderen. Zowel ontwikkelingen in de praktijk als landelijke beleidsmaatregelen spelen hierbij een rol. Psychiaters Eva Leeman en Cathelijne Tjaden bespreken in deze nascholing nieuwe methodieken die de eigen regie van cliënten versterken. Waar naast aandacht voor symptomatisch herstel ook steeds nadrukkelijker aandacht is voor persoonlijk en maatschappelijk herstel.   Anders dan vaak wordt gedacht kunnen ook mensen met langdurige en zware psychische aandoeningen herstellen. Het begrip ‘herstel’ verwijst hierbij naar het persoonlijke proces waarbij mensen met psychische kwetsbaarheid de draad weer oppakken en hun leven nieuwe vorm en inhoud geven.   De gelijkwaardige samenwerking met cliënten en naasten, de ondersteunende plaats van leidende rol van professionele hulpverleners en de ontwikkeling en benutting van ervaringsdeskundigheid zijn daarbij centrale thema’s.   Accreditatie Deze nascholing is voor 1 punt geaccrediteerd door de NVvP (einddatum 04-06-2021).

Nascholingen 10/03/2020

Hardnekkige depressie

Van alle nieuw ontstane psychiatrische aandoeningen komt de depressieve stoornis het meeste voor. Bijna 1 op de 5 volwassenen in Nederland wordt ooit in het leven depressief. Prof. dr. Robert Schoevers en drs. Jolien Veraart gaan in deze nascholing nader in op hardnekkige depressie, de gevolgen ervan en de reguliere behandelopties.   De gevolgen van een depressie kunnen ernstig zijn voor de patiënt en omgeving. Het veroorzaakt lijden en beperkingen op belangrijke terreinen zoals werk en het sociale leven. Comorbiditeit met andere psychische aandoeningen komt veel voor, evenals lichamelijke comorbiditeit. Het beloop van een depressie met comorbiditeit is over het algemeen ernstiger en minder gunstig. Daarnaast is er een verhoogd risico op suïcide.   Accreditatie Deze nascholing is voor 1 punt geaccrediteerd door de NVvP (einddatum 08-09-2021).

Nascholingen 27/02/2019

Depotantipsychotica: theorie en praktijk

In deze nascholing, gebaseerd op een lezing van psychiater dr. Rikus Knegtering, worden verschillende aspecten van depotantipsychotica belicht. Antipsychotica vormen een belangrijk onderdeel van de symptomatische behandeling van psychotische stoornissen.  Veel patiënten vinden het lastig om een langdurig voorgeschreven medicamenteuze (orale) behandeling te volgen. Mits juist gebruikt, kunnen (langwerkende) depotantipsychotica een waardevolle aanvulling zijn voor patiënten.  Onderwerpen die onder andere aan bod komen:  Het fenomeen compliance, zoals: Hoe vraag je ernaar en hoe meet je het? Welke factoren hebben er invloed op? Hoe verandert het met de tijd en hoe kun je het beïnvloeden?  Algemene voor- en nadelen van langwerkende depotantipsychotica: Hoe ervaren patiënten depotantipsychotica? Specifieke klinische aspecten van orale vs. (langwerkende) depotantipsychotica, zoals: het risico op relaps en/of opname; bijwerkingen en mortaliteit. Farmacologie van depotantipsychotica, zoals: Welke verschillende middelen zijn er? Waarop berust hun werking? Hoe stel je iemand op de juiste manier in? Accreditatie Deze nascholing is voor 1 punt geaccrediteerd door de NVvP (einddatum 07-04-2021).

Nascholingen 17/09/2018

Hersenveranderingen bij psychose

In deze nascholing brengen prof. dr. Neeltje van Haren en dr. Marco Boks u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hersenveranderingen bij psychose en hoe deze zich verhouden tot de ernst van de ziekte en het dagelijks functioneren van de patiënt. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van antipsychotica op hersenvolume veranderingen alsmede op neuroplasticiteit en het immuunsysteem in de relatie tot psychose. Tenslotte worden de gevolgen van bovengenoemde bevindingen voor de klinische praktijk besproken.  Accreditatie Deze nascholing is voor 1 punt geaccrediteerd door de VSR (eindpunt 1-12-2019) en de NVvP (einddatum 15-12-2020).