ASCO 2017: Tumor debulking bij gemetastaseerd coloncarcinoom