Privacy preference

MEDtalks would like to keep you informed about the content that is most relevant to you. Click here for more information.


Euretina 2018: Important developments

This Euretina Highlight brings you news about:

* developments after the presentation of the PLACE trial results .

* How will eye diseases being diagnosed in the future?

* The importance of OCT in CSC.

* Neovaslularization and PCV in CSC.

  • Sponsors

    This program is editorially independent and is financially supported by:

Related items

Congress news 18/09/2019

Euretina 2019: Alberta Thiadens

Alberta Thiadens vertelt over de diagnostiek van de verschillende typen kegeldystrofieën en gaat in op de ontwikkelingen van gentherapie bij kegeldystrofieën.

Congress news 18/09/2019

Euretina 2019: Milly Tedja

Milly Tedja licht toe waarom zij het belangrijk vindt dat kinderen met myopie worden behandeld en staat stil bij de (neven)effecten van de behandeling op de korte en lange termijn.

Congress news 18/09/2019

Euretina 2019: Jan van Meurs

Jan van Meurs gaat in op de behandeling van uveïtis en vergelijkt daarbij de behandeling met intraoculaire toediening van antibiotica met een vitrectomie. Tevens gaat hij in op de voordracht van Michelle Callegan over nieuwe adjuvante therapieën.

Congress news 18/09/2019

Euretina 2019: Mary van Schooneveld

Mary van Schooneveld, president van de international Fluorescein Angiography Club (iFAN), bespreekt een drietal casussen die tijdens het symposium van de iFAN op Euretina zijn gepresenteerd.

Congress news 18/09/2019

Euretina 2019: Highlight Genetica

Hoe belangrijk is genetica nu al in de oogheelkundige praktijk? En welke rol zullen genetische testen in de nabije toekomst krijgen? Caroline Klaver gaat hierop in.   Virginie Verhoeven gaat dieper in op de aandachtspunten bij (de counseling omtrent) het aanvragen van genetische diagnostiek.

Congress news 18/09/2019

Euretina 2019: Highlight CSC

Op Euretina zijn resultaten gepresenteerd van de VICI trial, waarin eplerenone vs. placebo werd getoetst bij patiënten met centrale sereuze chorioretinopathie (CSC). Camiel Boon licht deze resultaten toe en gaat in op de Nederlandse SPECTRA studie waarin eplerenone tegen half dose PDT wordt uitgezet.   Elon van Dijk gaat in op de resultaten van een nieuwe reportage (de vijfde alweer) uit de PLACE trial. Nu is het effect van half dose PDT vs. high density subthreshold micropulse laser op pigment epitheel loslatingen vergeleken.  

Congress news 18/09/2019

Euretina 2019: Highlight AMD

Janneke van Lith-Verhoeven heeft een symposium over treat-and-extend bij nAMD gevolgd en vertelt wat zij hieruit meeneemt naar haar oogheelkundige praktijk.   Hans Vingerling geeft toelichting op zijn hypothese dat neovascularisaties bescherming kunnen bieden tegen het ontwikkelen van geografische atrofie.   Hoe zijn OCT en OCT-A te gebruiken om leeftijdsgebonden maculadegeneratie en diabetische retinopathie te diagnosticeren en vervolgen? Waar richt het onderzoek zich bij deze imaging modaliteiten op? Thomas Theelen beantwoord deze vragen.  

Congress news 14/11/2018

Euretina 2018: News

This Euretina highlight brings you news about: * profilactic laser in AMD * first results of the ALTAIR study and the ARIES study * Elaboration on the PROTOCOL S and CLARITY studies