Privacy preference

MEDtalks would like to keep you informed about the content that is most relevant to you. Click here for more information.


Euretina 2019: Alberta Thiadens

Alberta Thiadens vertelt over de diagnostiek van de verschillende typen kegeldystrofieën en gaat in op de ontwikkelingen van gentherapie bij kegeldystrofieën.

  • Sponsors

    This program is editorially independent and is financially supported by:

Related items