Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


 

Nu te bekijken: ISTH 2020 coverage

08.07.2020

Van 12 tot 14 juli vond het 28ste congres van de International Society on Thrombosis and Haemostasis in virtuele vorm plaats. Net als afgelopen jaren, kunt u dit jaar wederom bij MEDtalks terecht voor het belangrijkste congresnieuws op het gebied van hemofilie en trombose. In drie geaccrediteerde journaals van elk een halfuur bespreken Nederlandse experts het voornaamste ISTH-nieuws en maken zij de vertaalslag naar de praktijk. Daarnaast zult u daags na het congres een tiental interviews met Nederlandse en internationale onderzoekers op onze website terugvinden. De journaals: Hemofilie, met dr. Michiel Coppens en dr. Marieke Kruip; Trombose, met prof. dr. Menno Huisman en dr. Michiel Coppens; COVID-19 en trombose, met prof. dr. Menno Huisman en dr. Marieke Kruip. Inhoud: Hemofilie: Gentherapie bij hemofilie A en B; Replacement en non-replacement therapie bij hemofilie A; Een factor VIII-onafhankelijke factor IX; Trombose: Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH); Couperen van directe factor Xa-remmers; DOACs bij atherosclerotisch vaatlijden; COVID-19 en trombose: Incidentie trombose bij COVID-19; Screening op longembolieën; Profylaxe. Interviews: Hemofilie: prof. Guy Young: How to manage children with hemophilia: replacement and non-replacement therapy; prof. Pratima Chowdary: B-AMAZE study: a novel AAV gene therapy (FLT180a) achieves normal FIX activity levels in severe hemophilia B; Lisa Spronk: Vector integratie van AAV5-hFIX gentherapie in dierproefmodellen; Christine Mrakotsky: The eTHINK study: cognitive and behavioral outcomes in children with hemophilia. Trombose: Duliëtte Boon: De InShape II studie - een algoritme om CTEPH mee op te sporen; Jens Posma: Het ontrafelen van de protectieve effecten van rivaroxaban op atherosclerose; Tessa Jaspers: Andexanet en protrombine complexconcentraat vergeleken middels een systematische review; Wern Yew Ding: Differences in outcomes between real-world vs clinical trial in atrial fibrillation and chronic kidney disease; José Miguel Rivera Caravaca: Oral anticoagulation in elderly patients with atrial fibrillation: the Murcia AF project phase II. COVID-19 en trombose: Milou Stals: Incidentie van trombose bij COVID-19 vergeleken met die bij influenza; Lisette van Dam: COVID-19 geassocieerde longembolie: een ander fenotype? Matthias Engelen: Incidentie van veneuze trombo-embolie bij COVID-19 patiënten na ontslag uit ziekenhuis; Henny Billett: The effect of anticoagulation on mortality in COVID-19 patients: the drug, the dose, and the d-dimer; Hanny Al-Samkari: Thrombosis, bleeding, and the effect of anticoagulation on survival in critically ill patients with COVID-19 in the United States. Voor deze programma’s wordt accreditatie aangevraagd bij NIV, NVK en VSR. Punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend.

 

Binnenkort te bekijken: Post-EHA Update voor verpleegkundigen

25.08.2020

De behandeling van patiënten met hemato-oncologische tumoren verandert continue: soms drastisch, soms subtiel. Tijdens deze geaccrediteerde e-learning (120 min.) wordt u als verpleegkundige of verpleegkundig specialist bijgepraat over de huidige stand van zaken m.b.t. CLL, MM, MDS en nieuwe therapieën zoals CAR T-cellen en BiTEs. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de meest recente (onderzoeks)ontwikkelingen die eerder dit jaar zijn gepresenteerd tijdens het congres van de European Hematology Association (EHA). Onder leiding van presentatrice Inge Diepman wordt elk onderwerp door een deskundige hematoloog behandeld, waarbij de vertaalslag naar de (verpleegkundige) dagelijkse praktijk natuurlijk centraal staat.  Onderwerpen & sprekers Chronische Lymfatische Leukemie dr. Doreen te Raa, hematoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei Myelodysplastisch Syndroom   dr. Saskia Langemeijer, hematoloog Radboudumc Multipel Myeloom   dr. Sandra Croockewit, hematoloog Radboudumc Behandeling met CAR T-celtherapie en BiTEs dr. Tom van Meerten, hematoloog UMCG  Accreditatie Voor dit programma wordt accreditatie aangevraagd bij V&VN en VSR.

 

EHA 2020 Journaals

13.05.2020

Door de wereldwijde impact van COVID-19 is het 25e congres van de European Hematology Association (EHA) virtueel gehouden. Bent u benieuwd naar de highlights? Bekijk dan de MEDtalks EHA-journaals, waarin het belangrijkste hemato-oncologische nieuws wordt bediscussieerd door Nederlandse experts. EHA-journaals In elk EHA-journaal van 25 à 30 minuten wordt u door een Nederlandse expert-collega bijgepraat over een zorgvuldige nieuwsselectie over één aandachtsgebied. De volgende aandachtsgebieden komen aan bod: ALL met dr. Anita Rijneveld CLL met dr. Mark-David Levin MPN met dr. Peter te Boekhorst SCD & ITP met prof. dr. Bart Biemond CML met dr. Peter Westerweel Multipel myeloom met prof. dr. Sonja Zweegman en dr. Inger Nijhof Hodgkin lymfoom met prof. dr. Josée Zijlstra AML & MDS met prof. dr. Gerwin Huls Non-Hodgkin lymfomen met dr. Marcel Nijland CAR T-celtherapie met prof. dr. Ulrich Jäger Interviews Behalve de journaals publiceert MEDtalks ook diverse interviews van EHA 2020.   Als u nog geen profiel heeft op MEDtalks kunt u zich nu registreren. 

 

Tweeluik Multipel Myeloom deel 1 | Eerstelijnsbehandeling

02.07.2020

Kijk nu naar het eerste deel van het tweeluik over multipel myeloom. In deze nascholing bespreekt presentator Ruben Terlou samen met een panel van experts de belangrijkste ontwikkelingen voor de behandeling van nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom.  Het behandellandschap van multipel myeloom is de laatste jaren constant in beweging. Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen maken wij dit jaar een tweetal nascholingen. Het eerste programma zal volledig gericht zijn op nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom en het tweede programma op patiënten met een recidief danwel refractaire ziekte. Met een panel van experts bespreken wij de belangrijkste veranderingen in de richtlijn en de gevolgen hiervan voor de klinische praktijk.  In deel 1 van dit tweeluik zal er onder andere aandacht zijn voor: Toevoeging van daratumumab aan de eerstelijnsbehandeling De toegevoegde waarde van een tweede autologe stamceltransplantatie Behandelkeuzes bij de niet fitte patiënt Infectiepreventie   Accreditatie Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij NIV en VSR. Punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend.

 

MEDtalks bedankt alle zorgprofessionals

22.04.2020

We bevinden ons in een moeilijke en uitzonderlijke situatie. Alle medische professionals hebben op dit moment al hun tijd en energie nodig in hun strijd tegen COVID-19. Het MEDtalks team is alle zorgmedewerkers dankbaar voor hun zorg en toewijding en wil hen veel sterkte toewensen in deze strijd. Juist in deze tijden van onzekerheid is goede communicatie onmisbaar. Mocht u hulp nodig hebben of behoefte hebben aan een virtueel informatie-/actualiteitenprogramma rondom COVID-19 voor uw collega's of voor uw patiëntengroep, dan zouden wij u daar graag bij ondersteunen. Ook ondersteunen we graag bij virtuele vergaderingen en webcasts rechtstreeks vanuit huis, bedrijfsomgeving of kliniek. Daar waar behoeft en vraag is, staat MEDtalks in deze tijden van crisis, graag tot uw dienst. Voor meer vragen, stuur een mail naar info@medtalks.eu    Met hartelijke groet,    MEDtalks.  

 

Update richtlijn CLL

20.02.2020

Ontwikkelingen in de hematologie gaan razendsnel, zo ook bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie. In verband met wezenlijke veranderingen in het behandellandschap stak de CLL-werkgroep de koppen bij elkaar om een update van enkele modules in de richtlijn te verzorgen. De richtlijn is in juni 2020 gepubliceerd. Ons expertpanel liep daar alvast op vooruit (opnamedatum 20 februari 2020) en staat in deze één uur durende e-learning uitgebreid stil bij de veranderingen ten opzichte van de oude richtlijn uit 2017. Welke overwegingen liggen achter de belangrijkste veranderingen van de eerste- en tweedelijnsbehandeling? Deze en andere vragen worden in de nascholing behandeld, onder andere middels casuïstiek. Het panel bestaat uit: prof. dr. Arnon Kater, internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC; dr. Mark-David Levin, internist-hematoloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht; dr. Rogier Mous, internist-hematoloog, UMC Utrecht; dr. Doreen te Raa, internist-hematoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede. Onderwerpen zijn o.a.: de plaats van ibrutinib monotherapie in de eerste lijn; de plaats van venetoclax-rituximab (Ven-R) in de recidief setting. Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij NIV en VSR. Punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend.

 

Meet the Author: prof. dr. Mark Levis

18.06.2020

Auteur prof. dr. Mark Levis wordt in deze nascholing ondervraagd door een Nederlands expertpanel, aangevoerd door prof. dr. Gerwin Huls. Ze gaan in gesprek over de ADMIRAL-trial bij recidief/refractaire acute myeloïde leukemie.  In deze fase-III studie is de FLT3-remmer gilteritinib vergeleken met chemotherapie bij recidief of refractaire acute myeloïde leukemie met een mutatie in het FLT3-gen.  Dit programma biedt de mogelijkheid om diepgaand kennis te nemen van de ADMIRAL trial. Samen met de auteur geeft het expertpanel u inzicht in hoe de studie is opgezet en uitgevoerd. Ook bespreken ze wat de resultaten betekenen voor de Nederlandse praktijk.  Gilteritinib or Chemotherapy for Relapsed or Refractory FLT3-Mutated AML Perl AE, Martinelli G, Levis MJ, et al. N Engl J Med 2019; 381:1728-1740 Auteur Prof. dr. Mark Levis - internist-hematoloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore, VS. Expertpanel Prof. dr. Gerwin Huls - internist-hematoloog, UMCG, Groningen; prof. dr. Marc Raaijmakers - internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam; prof. dr. Gert Ossenkoppele - internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc; dr. Saskia Klein - internist-hematoloog, MeanderMC, Amersfoort. Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij NIV en VSR. Punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend. 

Filter hier op interessegebieden

Interessegebieden

Filter hier op programmatype