Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Het Erasmus MC en het NKI-AvL hebben in samenwerking met MEDtalks op donderdag 29 september 2022 voor de 3e keer het symposium ‘Longkanker congres update 2022’ georganiseerd. Onder leiding van dr. Robin Cornelissen en dr. Joop de Langen bespreken de longartsen uit beiden ziekenhuizen de belangrijkste resultaten van de AACR, ASCO, ESMO en WCLC 2022 en duiden ze de impact op de (Nederlandse) praktijk.

Onderwerpen

 • NSCLC:
  • targeted therapie: EGFR & KRAS
  • targeted therapie: zeldzamere mutaties
  • neo-adjuvante en adjuvante chemo-immuuntherapie bespreken van data
 • Ontwikkelingen stadium 4
 • SCLC en mesothelioom

Sprekers

 • dr. Robin Cornelissen - longarts, Erasmus MC (moderator)
 • dr. Joop de Langen - longarts, NKI-AvL (moderator)
 • prof. dr. Joachim Aerts - longarts, longarts, Erasmus MC
 • prof. dr. Anne-Marie Dingemans - longarts, Erasmus MC
 • dr. Sjaak Burgers - longarts, NKI-AvL
 • drs. Daphne Dumoulin - longarts, Erasmus MC
 • dr. Gerrina Ruiter - longarts, NKI-AvL
 • dr. Jasper Smit - longarts, NKI-AvL
 • dr. Willemijn Theelen - longarts, NKI-AvL

Internationale sprekers

 • prof. dr. Sanjay Popat  - longarts, The Royal Marsden, London, VK
 • dr. Melissa Johnson - longarts, Tennessee Oncology, Nashville, VS

Doelgroep
het programma is primair gericht op longartsen (in opleiding), maar ook interessant voor pathologen, chirurgen, verpleegkundig specialisten en radiotherapeuten. 

Extra informatie

Deel 1 NSCLC - Targeted therapie: EGFR & KRAS

 1. Behandeling met MRTX849 bij patiënten met een KRAS G12C mutatie (KRYSTAL-1)

 2. Onderzoek naar de veiligheid, verdraagbaarheid, PK en werkzaamheid van sotorasib (AMG 510) bij solide tumoren met een specifieke KRAS-mutatie (CodeBreak 100)

 3. Studie om ANG 510 “Proposed INN Sotorasib” te vergelijken met docetaxel bij niet-kleincellig longkanker (NSCLC) (CodeBreak 200)

Deel 2 NSCLC - Targeted therapie: zeldzamere mutaties

 1. Studie van amivantamab, een humaan bispecifiek EGFR en cMet antilichaam, bij patiënten met gevorderde niet-kleincellig longkanker (CHRYSALIS)

 2. Trastuzumab Deruxtecan bij patiënten met HER2-gemuteerde gemetastaseerd niet-kleincellig longkanker (NSCLC) (DESTINY-LUNG02)

Deel 3 NSCLC Neo-adjuvante en adjuvante chemo-immuuntherapie bespreken van data

 1. Behandeling van NSCLC - na resectie met of zonder adjuvante therapie - met pembrolizumab versus placebo (PEARLS/Keynote-091)

 2. Behandeling vroegstadium NSCLC na chemotherapie met atezoluzimab versus best supportive care (IMpower010)

 3. Neoadjuvante behandeling van vroegstadium NSCLC met nivolumab plus chemotherapie versus chemotherapie (CheckMate 816)

Deel 4: Ontwikkelingen stadium 4

 1. Studie van durvalumab + tremelimumab met chemotherapie of durvalumab met chemotherapie of alleen chemotherapie voor patiënten met longkanker (POSEIDON)

 2. Dubbele immuun checkpoint remmers bij stadium IV patiënten met niet-kleincellig longkanker en PD-L1 expressie (DICIPLE)

 3. Nivolumab en ipilimumab versus chemotherapie in eerstelijnsbehandeling bij PS 2 of oudere patiënten met gevorderd NSCLC (eNERGY)

 4. Onderzoek naar de veiligheid, verdraagbaarheid, PK en werkzaamheid van sotorasib (AMG 510) bij solide tumoren met een specifieke KRAS-mutatie (CodeBreak 100)

 5. Sotorasib-activiteit bij patiënten met gevorderde solide tumoren met een KRAS p.G12C-mutatie (CodeBreak 101)

 6. Combinatieonderzoek met oplosbaar LAG-3-fusie-eiwit Eftilagimod Alpha (IMP321) en pembrolizumab bij patiënten met niet eerder behandeld inoperabel of gemetastaseerd NSCLC, of recidiverend PD-X-refractair NSCLC of met recidiverend of gemetastaseerd HNSCC (TACTI-002)

 7. Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) in combinatie met pembrolizumab met of zonder platinum chemotherapie bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longkanker (TROPION-Lung02)

 8. Avelumab bij eerstelijns NSCLC (JAVELIN Lung 100)

 9. Fase II-paraplu studie van nieuwe antikankermiddelen bij patiënten met NSCLC die vooruitgang boekten op een anti-PD-1/PD-L1-bevattende therapie (HUDSON)

Deel 5: SCLC en mesothelioom

 1. Onderzoek naar pembrolizumab (MK-3475) in combinatie met etoposide/platina (cisplatine of carboplatine) voor patiënten met gevorderd kleincellig longkanker (MK-3475-604/KEYNOTE-604)

 2. Onderzoek naar S-033188 (Baloxavir Marboxil) vergeleken met placebo of oseltamivir bij gezonde patiënten met griep (CAPSTONE 1)

 3. Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase III-studie om de werkzaamheid en veiligheid van HLX10 + chemotherapie (carboplatinum-etoposide) te onderzoeken bij patiënten met gevorderd kleincellig longkanker (ES-SCLC)

 4. Onderzoek naar atezolizumab plus carboplatine en etoposide met of zonder tiragolumab bij patiënten met onbehandelde extensieve kleincellig longkanker (SKYSCRAPER-02)

 5. Studie van nivolumab gecombineerd met ipilimumab versus pemetrexed en cisplatine of carboplatine als eerstelijnstherapie bij patiënten met inoperabel pleuraal mesothelioom (CheckMate743)

 6. Pembrolizumab plus lenvatinib bij patiënten met maligne pleuraal mesothelioom in de tweede en derde lijn (PEMMELA)

 7. Onderzoek van sunitinib bij patiënten met type B3 thymoom of thymuscarcinoom in tweede en verdere lijnen (STYLE Trial)

Laatst bewerkt: 12-01-2023
 • Partner


  Dit programma is een initiatief van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek en wordt geproduceerd in samenwerking met MEDtalks.
 • Sponsoren


  Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door