Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Oncologiedagen 2018 in een notendop

De Oncologiedagen vormen een prachtige gelegenheid om bij te leren, te discussieren en elkaar te treffen. Daar moet u vooral zelf bij zijn! Kon u er niet bij zijn of heeft u niet alles kunnen volgen, kijk dan naar deze ‘proeve’ van de 2 dagen.

 

Met:

  • een overzicht door dr. Judith Kroep van de veranderingen m.b.t. neoadjuvante therapie in de nieuwe richtlijn mammacarcinoom;
  • de belangrijkste lessen uit de lezing ‘Implications of increasing subgroups within the breast cancer field’ van dr. Onno Metzger door dr. Gabe Sonke
  • dr. Franchette van de Berkmortel en dr. Metin Tascilar over de 2 nieuw opgerichte commissies, de commissie kwaliteit en de commissie off-label medicatie
  • inzichten in immuuntherapie die we kunnen opdoen van andere specialisten, belicht door prof. dr. Winald Gerritsen;
  • dr. Ruud Blankenburgh over het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en de aandachtspunten voor de oncoloog;
  • aandacht voor de winnaars van de Pieter de Mulder award (dr. Frederike Bensch) en het Proefschrift van het jaar (dr. Sophie Kurk en dr. Rico Bense);
  • en het ‘ruiken’ van tumoren met een electronische neus (dr. Ruud Blankenburgh en Andre Elands)

Gerelateerde publicaties

Nascholingen 17/12/2019

17 december: Hormoongevoelig mammacarcinoom

In het tweede deel van Drieluik Mammacarcinoom staat het hormoongevoelig mammacarcinoom centraal. Kijk op dinsdag 17 december van 20.30 tot 21.30 naar de live uitzending, waarin wij uitgebreide aandacht besteden aan al uw vragen. In deze nascholing bespreekt presentatrice Inge Diepman samen met het expert panel onder andere de rol van chemotherapie bij het hormoongevoelig mammacarcinoom en het omgaan met toxiciteit bij de endocriene behandeling. Onderwerpen: - De behandeling van het lobulair mammacarcinoom - Inzetten van capecitabine bij het hormoongevoelig mammacarcinoom - Gebruik van bisfosfonaten - Managen van toxiciteit bij de endocriene behandeling - Gelijktijdig gebruik van supplementen/kruiden bij endocriene behandeling Heeft u vraagstukken die u graag behandeld zou willen zien in deze uitzending? Stuur deze naar ons op via redactie@medtalks.eu. Het drieluik mammacarcinoom valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.  Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij de NIV en VSR. Punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend.  

Congresnieuws 11/10/2019

ESMO 2019 Cabazitaxel vs abiraterone of enzalutamide voor mCRPC

De ESMO-presentatie van prof. dr. Ronald de Wit over de resultaten van de CARD-trial viel samen met publicatie van de studie in het New England Journal of Medicine. Hij deelt met ons de potentieel practice changing resultaten voor patiënten met gemetastaseerd castratieresistente prostaatkanker. Bekijk hier het volledige overzicht van onze interviews op ESMO 2019.

Congresnieuws 11/10/2019

ESMO 2019 Imaging bij hormoongevoelig gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Prof. dr. Susanne Osanto doet onderzoek naar de beste imaging-techniek om metastasen bij prostaatkanker kwalitatief en kwantitatief te evalueren. Op ESMO presenteerde zij data over de klinische waarde van 18F-choline PET and whole body MRI. Bekijk hier het volledige overzicht van onze interviews op ESMO 2019.

Congresnieuws 11/10/2019

ESMO 2019 Highlights prostaatcarcinoom

Prof. dr. Ronald de Wit, internist-oncoloog bij ErasmusMC, deelt met ons zijn persoonlijke top 3 van ESMO-presentaties over prostaatcarcinoom. Meer weten over de studie die prof. dr. de Wit op nummer 1 plaatst? In dit interview vertelt hij er meer over. Bekijk hier het volledige overzicht van onze interviews op ESMO 2019.

Congresnieuws 10/10/2019

ESMO 2019 Veliparib with carboplatin and paclitaxel in HER2-negative breast cancer

Internist-oncoloog Véronique Diéras presenteerde deze ESMO een late breaking abstract met data van de BROCADE-3-trial. In deze trial werd de effectiviteit en tolerabiliteit van veliparib met chemotherapie onderzocht bij BRCA-positieve HER2-negatieve borstkankerpatiënten. Dr. Diéras vat de bevindingen voor ons samen.  Bekijk hier het volledige overzicht van onze interviews op ESMO 2019.

Congresnieuws, Nascholingen 08/10/2019

ESMO 2019 in review

Het jaarlijkse congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) vond dit jaar plaats van 27 september tot en met 1 oktober in Barcelona. In deze nascholing bespreekt een panel van deskundigen een selectie van het kersverse congresnieuws en vertaalt deze naar de Nederlandse praktijk. Internist-oncologen Carolien Smorenburg en Martijn Lolkema vatten de meest interessante onderzoeksresultaten op het gebied van prostaatcarcinoom en mammacarcinoom voor u samen. Samen met een kritisch vragenpanel worden de studies verder uitgediept en becommentarieerd. Presentatie: Inge Diepman Onderwerpen:  Mammacarcinoom OS data van CDK4/6 remmers (MONARCH 2 en MONALEESA-3) immuuntherapie in de neoadjuvante setting (KEYNOTE 522) Gynaecologische tumoren PARP-remmers in de primaire behandeling van het ovariumcarcinoom (PRIMA, VELIA en PAOLA-1) Prostaatcarcinoom PARP-remmer in de behandeling van mCRPC (PROfound) De plaats van cabazitaxel in de behandeling van mCRPC (CARD) Effectiviteit van docetaxel in laag- versus hoog volume ziekte bij HSPC (STAMPEDE) Colorectaal carcinoom Triple therapie bij BRAFV600E gemuteerd colorectaal carcinoom (BEACON) Doelgroep en accreditatie: Deze nascholing is primair bedoeld voor internist-oncologen en A(N)IOS. Accreditatie is aangevraagd bij de NIV.  Naast deze nascholing heeft MEDtalks ook een uitgebreide rapportage gemaakt van het ESMO-congres in de vorm van interviews. Klik hier om deze te bekijken. Dit programma valt onder de samenwerkingsovereenkomst met de NVMO.

Congresnieuws 08/10/2019

ESMO 2019 Hoge dosis neo-adjuvante chemotherapie bij triple negatief mammacarcinoom

Op dit ESMO-congres presenteerde arts-onderzoeker Sonja Vliek uit het NKI-AvL de fase-III-data van de neo-TN-trial, waarin onderzocht wordt of patiënten met triple negatieve borstkanker met een BRCA1-like profiel baat hebben bij neo-adjuvante behandeling met hoge dosis chemotherapie. Als toegift vertelt ze ook nog over het vervolg van dit onderzoek: de SUBITO-studie, die momenteel loopt in alle academische ziekenhuizen in Nederland en in Medisch Spectrum Twente.  Bekijk hier het volledige overzicht van onze interviews op ESMO 2019.

Congresnieuws 08/10/2019

ESMO 2019 TILs en BRCA-like status bij borstkankerpati├źnten behandeld met carboplatine

Arts-onderzoeker Leonora de Boo uit het NKI-AvL doet onderzoek naar tumor-infiltrerende lymfocyten (TIL's) bij borstkanker. In een patiëntengroep met hoog-risico borstkanker met en zonder BRCA-like-profiel evalueerde zij de hoeveelheden TIL's en de potentieel prognostische waarde ervan. Ze vat haar bevindingen voor ons samen. Bekijk hier het volledige overzicht van onze interviews op ESMO 2019.