Quadia Online Video (Quadia) respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. Daartoe is deze verklaring persoonsgegevens opgesteld.

Quadia Online Video (Quadia) biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan:

Quadia Online Video
Postbus 357
1200 AJ HILVERSUM
of per e-mail: info@quadia.com

Gegevens
Gegevens verzameld via de site http://www.medtalks.nl / http://www.oncologietv.nl kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen persoonlijke gegevens en algemene gegevens

Persoonlijke gegevens
U kunt een gedeelte van deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Quadia kan uw identificeerbare persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden) alleen verzamelen wanneer u ze uit vrije wil verstrekt.

Algemene gegevens
In bepaalde gevallen kan Quadia de identificeerbare persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt ook wissen en de gegevens in geconsolideerde vorm bewaren. Quadia kan deze gegevens combineren met andere informatie om anonieme en algemene statistieken te produceren (bv. over het aantal bezoekers of over de oorspronkelijke domeinnaam van de internet provider) die Quadia kunnen helpen om zijn producten en diensten te verbeteren.

De database waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Uitwisseling en overdracht van gegevens
Quadia deelt de identificeerbare persoonlijke gegevens met diverse bedrijven of dienstverleners die voor Quadia werken om commerciële transacties te realiseren, bijvoorbeeld dienstverlening aan de klanten, verzending van marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Quadia en om technisch onderhoud uit te voeren. Quadia kan de identificeerbare persoonlijke gegevens ook delen met bedrijven uit de groep waar Quadia deel uit maakt. Deze bedrijven en vertegenwoordigers moeten zich houden aan de voorwaarden gedefinieerd in het beleid van Quadia ter bescherming van de privacy. Quadia kan de identificeerbare persoonlijke gegevens ook verspreiden voor de volgende doeleinden:

A) in geval van verkoop, afstand of elke andere overdracht van de commerciële exploitatie van de website waaraan de gegevens gekoppeld zijn.
B) om te antwoorden op gepaste vragen van bevoegde overheidsinstellingen of wanneer de geldende wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsreglementeringen dit vereisen.
C) wanneer bedrijfsaudits dit vereisen of om te antwoorden op een klacht of een veiligheidsbedreiging.

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden van of via derden. Quadia verbindt zich ertoe de identificeerbare persoonlijke gegevens die u verstrekt op deze website niet te verkopen of over te dragen aan derden met het oog op gebruik voor marketingdoeleinden, tenzij Quadia u hierover duidelijk heeft ingelicht en u uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor dergelijke uitwisseling van gegevens. Persoonlijke gegevens kunnen wel in geconsolideerde vorm worden uitgewisseld met derden voor analyse doeleinden. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen. E-mails versturen naar vrienden of collega’s. Op bepaalde websites van Quadia kunt u links of berichten verzenden naar vrienden of collega’s die hen doorverwijzen naar een website van Quadia. De e-mailadressen van vrienden die u bezorgt, worden gebruikt om hen in uw naam inlichtingen te verstrekken en zullen noch door Quadia, noch door derden worden verzameld of gebruikt voor andere doeleinden.

Beveiliging
Quadia maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen, voorschriften en andere technologische procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatig gebruik, verspreiding, verlies of vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, maakt Quadia gebruik van firewalls en wachtwoordbeveiligingen die voldoen aan de normen die gelden in de sector. Het is echter uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw computer afdoend beveiligd is en dat hij beschermd is tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden, virussen en wormen. U moet er zich bewust van zijn dat u zonder het gebruik van adequate beveiligingsmaatregelen (bv. een veilige browserconfiguratie, een recente versie van een antivirusprogramma, de installatie van een persoonlijke firewall en het niet gebruiken van software van onbetrouwbare bronnen) het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, verspreid worden aan onbevoegde derden.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar een aantal websites waarop de bezoekers van deze sites nuttige informatie kunnen vinden. Deze vertrouwelijkheidsverklaring is niet van toepassing op deze sites en Quadia raadt u aan om rechtstreeks contact op te nemen met hen voor informatie over hun beleid betreffende de bescherming van de privacy.

Gebruikers van commerciële of professionele websites
Indien u een commerciële of professionele relatie hebt met Quadia, kan Quadia de gegevens die u verstrekt op de websites van Quadia inclusief de sites die zich specifiek richten tot commerciële en professionele gebruikers, gebruiken om in te spelen op uw behoeften en om een zakelijke relatie uit te bouwen met u en met de entiteiten die u vertegenwoordigt. Quadia kan deze gegevens ook delen met derden die in naam van Quadia handelen.

Updates van de vertrouwelijkheidsverklaring  
Quadia kan deze online vertrouwelijkheidsverklaring te allen tijde herzien. Alle wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidsverklaring zullen zo snel mogelijk worden meegedeeld op deze pagina. Indien u deze websites verder blijft gebruiken nadat u werd ingelicht over de wijzigingen aan de vertrouwelijkheidsverklaring, gaat Quadia ervan uit dat u instemt met de nieuwe informatie over de gewijzigde vertrouwelijkheidsverklaring van Quadia. Deze vertrouwelijkheidsverklaring is van kracht sinds 1 maart 2010.

Cookieverklaring / Gebruik van cookies op MEDtalksWat zijn cookies?

De website van Quadia, www.medtalks.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de sites correct te laten werken, kunt u ook cookies van andere partijen ontvangen.

Waarom gebruikt Quadia cookies?
Wij gebruiken cookies om de websites gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. 
Met behulp van cookies zorgt MEDtalks.nl er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Op deze manier kunnen wij onder andere bijhouden of u bent ingelogd en welke voorkeuren u voor onze site heeft ingesteld.

Welke cookies kunt u verwachten op de websites van Quadia?Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van MEDtalks.nl, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en uw voorkeuren te onthouden.
Voorbeeld: wanneer u zich met uw inloggegevens aanmeldt bij MEDtalks.nl, slaat Quadia uw unieke ID-nummer op in een beveiligd bestand op uw harde schijf. Nadat u bent ingelogd bevind u zich in een beveiligde omgeving op de website.

Website-analyse

Wij gebruiken website-analysetool Google Analytics om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers d.m.v. rapportages en analyses. Deze kennis gebruiken we om onze sites te kunnen verbeteren en te optimaliseren.

Marketing-doeleinden

We gebruiken cookies voor marketing-doeleinden. Op deze manier kunnen we u gepersonaliseerde nieuwsbrieven sturen. Naast bovengenoemde doeleinden kunnen overige externe partijen hun cookies meegeven. Veelal worden deze gebruikt door de partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe zij hun diensten kunnen presenteren.

Verwijderen cookies
Indien gewenst kunt u cookies uitzetten via uw browser, maar houd er wel rekening mee dat een deel van de functionaliteit van onze website eventueel niet beschikbaar kan zijn en dat het kan voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van onderdelen van medtalks.nl.
 Cookies kunt u zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.