Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


ESMO 2019 Impact van immuuntherapie op uveaal melanoom

De Nederlandse arts-onderzoeker dr. Kalijn Bol werkt momenteel bij het National Center for Cancer Immune Therapy in Denemarken, waar ze onder andere onderzoek deed naar uveaal melanoom. Ze onderzocht of deze zeldzame groep patiënten baat had bij behandeling met checkpointremmers. 

Bekijk hier het volledige overzicht van onze interviews op ESMO 2019.

  • Sponsoren

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Nascholingen 13/02/2020

Treatment of advanced melanoma

Het laatste decennium is de behandeling van het gemetastaseerd melanoom significant veranderd door de toevoeging van immuun- en targeted therapie aan het behandelarsenaal. Sinds kort is er eindelijk ook vijfjaarsoverlevingsdata bekend voor beide vormen van therapie. Hoe beïnvloeden deze resultaten de dagelijkse praktijk? In deze Engelstalige e-learning, die is opgenomen op 21 januari 2020, bespreekt een Belgisch expertpanel de eerste- en tweedelijnsbehandeling van het gemetastaseerd melanoom. Daarnaast gaan zij in op de vraag of er in het geval van immuuntherapie beter direct met combinatietherapie of met monotherapie met anti-PD1 kan worden gestart. Na de presentatie van de vijfjaarsoverlevingsgetallen uit de CheckMate 067 trial op de ESMO 2019 is dit vraagstuk relevanter dan ooit. Bovendien komt ook de rol van lokale therapie aan bod. Gasten: prof. dr. Bart Neyns, medisch oncoloog, UZ Brussel; prof. dr. Vibeke Kruse, medisch oncoloog, UZ Gent; dr. Annemie Rutten, medisch oncoloog, GZA ziekenhuis Sint-Augustinus, Antwerpen; prof. dr. Dirk van Gestel, radiotherapeut-oncoloog, Institut Jules Bordet, Brussel. Onderwerpen: vijfjaarsoverlevingsdata van immuun- en targeted therapie; eerste- en tweedelijnsbehandeling van het gemetastaseerd melanoom; combinatie immuuntherapie versus monotherapie met anti-PD1 sequentieel gevolgd door anti-CTLA4; behandeling van patiënten met slecht prognostische factoren (e.g. hersenmetastasen). De e-learning is in het Engels en kunt u hier bekijken. Deze e-learning is door de NIV geaccrediteerd voor Nederlandse internist-oncologen (1 punt). Punten worden automatisch bijgeschreven. Er wordt nog gewerkt aan accreditatie voor oncologen in België.

Nascholingen 20/01/2020

Meet the Author: prof. dr. Paolo Ascierto

In het programma 'Meet the Author: prof. dr. Paolo Ascierto' wordt prof. dr. Paolo Ascierto over de COLUMBUS publicatie aan de tand gevoeld door een expertpanel, aangevoerd door dr. Ellen Kapiteijn. Dit programma biedt een unieke mogelijkheid om diepgaand kennis te nemen van deze studie. Er wordt meer inzicht gegeven in hoe de studie is uitgevoerd. Ook worden de opzet en studieresultaten op kritische wijze geanalyseerd. Tenslotte wordt er bediscussieerd hoe de bevindingen met de BRAF/MEK-combinatie encorafenib en binimetinib moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de huidige beschikbare behandelingen. Dummer R, Ascierto PA, Gogas HJ, et al. Overall survival in patients with BRAF-mutant melanoma receiving encorafenib plus binimetinib versus vemurafenib or encorafenib (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19:1315-27. Voor deze nascholing zal accreditatie worden aangevraagd bij de NIV en de VSR. De punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend. 

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Pier Ferrucci

Er lopen een aantal onderzoeken naar de toegevoegde waarde van het combineren van immuun- en targeted therapie, waaronder de fase III KEYNOTE-022 trial. Pier Francesco Ferrucci bespreekt in dit interview de effectiviteit en toxiciteit van de combinatiebehandeling met pembrolizumab, dabrafenib en trametinib afgezet tegen dabrafenib, trametinib en placebo.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Grant McArthur

Het was al bekend dat de BRAF/MEK-combinatie cobimetinib + vemurafenib het beter doet dan vemurafenib + placebo, maar op de SMR 2019 zijn er nu ook resultaten gepresenteerd bij een follow up van vijf jaar. Prof. dr. Grant McArthur over de effectiviteit en toxiciteit en wat deze nieuwe data betekenen voor de dagelijkse praktijk.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Nethanel Asher

Het is altijd interessant om te zien of data uit klinische trials zich ook naar de dagelijkse praktijk vertalen. Nethanel Asher deed daarom onderzoek naar de real world uitkomsten van ipilimumab en nivolumab bij patiënten met een gemetastaseerd melanoom.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Top 3 highlights

Op de SMR 2019 is legio onderzoek, zowel preklinisch als klinisch, voorbij gekomen. Prof. dr. Sean Morrison schetst zijn persoonlijke highlights van dit congres.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Eva Perez

Dr. Eva Perez-Guijarro vertelt over de preklinische muismodellen die in het National Cancer Institute zijn ontwikkelt om aan de hand daarvan de respons op immuuntherapie te kunnen voorspellen en om predictieve biomarkers te identificeren. Deze potentiële biomarkers worden met behulp van humane klinische datasets gevalideerd.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Daniël Peeper

Prof. dr. Daniël Peeper gaat in op zijn onderzoek naar rationele therapeutische combinaties voor de behandeling van het melanoom. Hij maakt daarbij gebruik van function based genomic screens en CRISPR-Cas om te zoeken naar manieren om een melanoom gevoeliger te maken voor immuuntherapie. En ook over targeted therapie doet hij nieuwe inzichten uit de doeken, onder andere over methoden om resistentie te omzeilen.