Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium

Eventbrite - 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium

Op vrijdag 12 april organiseerde MEDTalks i.s.m. IKNL, NFK en diverse patiëntenorganisaties het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium. Deelnemers konden meedenken en meediscussiëren tijdens het gevarieerde programma met lezingen, workshops, casuïstiek en een heus debat. Binnenkort zijn de plenaire sessies hier te zien. 

Dankzij nieuwe behandelmogelijkheden zijn er steeds meer mensen die leven met of na kanker. Echter krijgen veel mensen te maken met late gevolgen van de ziekte en/of behandeling, zoals chronische vermoeidheid. Tijdens het symposium bespraken zorgverleners en belangenbehartigers van patiëntenorganisaties hoe de zorg tijdens en na kanker verbeterd kan worden. Daarbij is veel aandacht voor de late gevolgen van kanker. 

Dit jaar bood het symposium naast een tweetal plenaire sessies ook diverse werksessies waarin specifiek ingegaan werd op de 4 hoofdthema’s waarop de Task Force Cancer Survivorship zich richt; late effecten, psychosociale en fysieke effecten, werk en werkhervatting en organisatie van zorg. 


Programma:

Plenair 09:30 – 10:30


(Prof. dr. Angela Maas en prof. dr. Carla van Herpen)

Prof. dr. Angela Maas gaf haar visie op het nieuwe IKNL-rapport ‘Kankerzorg in Beeld: Leven met en na kanker’. 

Dit rapport werd officieel overhandigd. 

Prof. dr. Carla van Herpen belichtte de stappen die het afgelopen jaar zijn gemaakt om het perspectief voor mensen met een zeldzame vorm van kanker te verbeteren. 

Meer informatie.


 

Pauze 10:30 – 11:00 

 


Werksessies 11:00 – 12:30 

(v.l.n.r: dr. Marissa van Maaren, dr. Stefan van Rooijen, prof. dr. Henk Verheul en drs. Desiree Dona)

Tijdens de werksessies spraken o.a. dr. Marissa van Maaren, prof. dr. Henk Verheul, dr. Stefan van Rooijen en drs. Desiree Dona over de zin en onzin van predictiemodellen, signaleringsinstrumenten om patiënten juist te verwijzen, prehabilitatie en hoe we de zorg rondom werk en de oncologische zorg bij elkaar krijgen. 

Meer informatie.


 

Lunch 12:30 – 13:30 

 


Plenair 13:30 – 14:30

(v.l.n.r: Drs. Mirjam van Belzen, Lara Jongbloets en Jaap den Hartogh)

Tijdens de plenaire sessie in de middag vertelde Lara Jongbloets over haar ervaring met kanker, Jaap den Hartogh gaf zijn visie vanuit VOKK op late effecten van kanker en drs. Mirjam van Belzen van NFK vertelde over de ervaringen die (ex)kankeroverlevers hebben met werk. 

Meer informatie.


Werksessies 14:30 – 15:30

(v.l.n.r:  Eline Aukema, Irene Dingemans, Marian Potters en Jan Roelevink)

Tijdens deze werksessies werd ingegaan op hoe je als professional de regie kan geven en hoe je als patiënt de regie kan nemen over de zorg rond late effecten, het monitoren en begeleiden op een patiëntvriendelijke manier, hoe je samen met de patiënt op zoek kunt naar mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning en werden handvatten aangereikt om werk bespreekbaar te maken voor zorgprofessionals en patiënt. Dit werd gedaan door o.a. Marian Potters, Irene Dingemans, Eline Aukema en Jan Roelevink. 

Meer informatie.


Borrel 15:30 


Dagvoorzitter: Inge Diepman 


Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, ADAP, NIP, ABSG, VSR en Fysiotherapeuten. 

Doelgroep

Internist-oncologen, kinderarts-oncologen, radiotherapeut-oncologen, (kinder-) hematologen, chirurgen, longartsen, cardiologen, gynaecologen, urologen, MDL-artsen, geriaters, huisartsen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, verzekeraars, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen

Locatie

Het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium werd op vrijdag 12 april 2019 gehouden in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen-Rijsenburg. Dit is op loopafstand (5 minuten) van station Driebergen-Zeist

Eventbrite - 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium


  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Ervaringsverhaal

Corry Wouters kreeg 4 jaar geleden borstkanker. Voor haar ziekteperiode werkte Corry als commercieel directeur bij Atos, een IT-bedrijf. Tijdens haar ziekteperiode werkte ze als kwaliteitsmanager, een afdeling verdeeld over 5 landen en sinds juni 2016 is ze Hoofd Global ICT Infrastructure bij AkzoNobel. Daarnaast is zij ambassadeur voor Kanker.nl. Zij vertelt samen met haar toenmalige re-integratiecoach en huidige werkgever haar ervaringsverhaal, wat betreft haar ziekteperiode en haar werk.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: LATER-poli

Jaap den Hartogh en dr. Heleen van der Pal geven een duo-presentatie. De LATER-poli is in 1996 opgezet voor kinderen die na 5 jaar genezen zijn verklaard van kanker. De kracht van deze poli is dat er veel met kankeroverlevers wordt samengewerkt. In de presentatie wordt dan ook verteld hoe de patiënt kan zorgdragen dat zijn/haar input bijdraagt aan een goede zorg.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Psychosociale gevolgen van kanker

Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw gaat in op de psychosociale gevolgen van kanker. Problemen zoals angst, vermoeidheid en slaapproblemen komen vaak voor, maar worden helaas niet goed herkend waardoor de weg naar hulp niet wordt gevonden. Verder gaat ze in op de risicofactoren voor psychosociale problemen en het Oncokompas komt ter sprake.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: BETER-poli

Dr. Josée Zijlstra en Dr. Berthe Aleman vertellen samen over de BETER-poli, een poli voor de nazorg van adolescenten. Ze gaan vooral in op het feit dat het lastig was om de BETER-poli op te zetten, want hoe kom je de mensen die je in het verleden hebt ontslagen van controles weer op het spoor? Kankeroverlevers willen ook niet altijd terug in de patiëntenrolgedrukt worden. Daarnaast spelen de financiën een rol (het kwijtraken van het eigen risico).

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Traject & regelgeving

Ragna van Hummel presenteert een aantal feiten en cijfers. Ze maakt de wet- en regelgeving voor het verzuim meer inzichtelijk en gaat in op het traject dat gevolgd moet worden bij werkhervatting. Tenslotte vertelt ze over de pilot van de vervroegde inzet van de no-riskpoilis.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Onderzoek naar werkhervatting

Saskia Duijts start haar presentatie met een kort overzicht van onder andere hoeveel mensen kanker krijgen en hoeveel mensen terugkeren naar werk. Hierna gaat ze in op de factoren die invloed hebben op werkhervatting en vertelt ze over onderzoek naar interventies.

Anders 22/05/2016

1e Nationale Cancer Survivorship Symposium: Terugkeer naar werk

Terugkeer naar werk tijdens en na diagnose kanker Prof. dr. Monique Frings-Dresen (AMC, Coronel Instituut) Issues rond werkhervatting & initiatieven tot verbetering Rosemarie Jansen, verpleegkundig specialist, AYA platform RadboudUMC Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker Nationaal AYA Platform