Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium

Eventbrite - 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium

Op vrijdag 12 april organiseert MEDtalks i.s.m. IKNL, de Task Force Cancer Survivorship, de NFK en diverse patiëntenorganisaties het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium in Antropia, Cultuur- en Congrescentrum te Driebergen-Rijsenburg. 

Dit symposium is een unieke gelegenheid voor medische professionals, patiëntenorganisaties en andere stakeholders om elkaar te treffen, van elkaar te leren en nieuwe samenwerking te zoeken.

Dit jaar biedt het Symposium naast een tweetal plenaire sessies ook diverse deelsessies waarin specifiek ingegaan wordt op de 4 hoofdthema’s waarop de Task Force Cancer Survivorship zich richt: late effecten, psychosociale en fysieke effecten, werk en werkhervatting en organisatie van zorg. Binnen de deelsessies kunt u leren van uw collega’s en ideeën brengen en halen, meedenken en meediscussiëren.

De Task Force Cancer Survivorship zal tijdens dit symposium vertellen over hun werkzaamheden en tevens u om input vragen om verdere stappen te kunnen ondernemen voor de kankeroverlever.

Voorlopig programma
Plenair            09:30 – 10:30
Pauze             10:30 – 11:00
Deelsessies    11:00 – 12:30 (1)
Lunch              12:30 – 13:30
Plenair             13:30 – 14:30
Deelsessies     14:30 – 15:30 (2)
Borrel               15:30

(1) Deelsessies:

 • Late effecten; lezing & discussie
  • Drs. Anne van den Hoek – radiotherapeut-oncoloog, UMCG Groningen; Het voorkomen van late effecten door selectie aan de deur
  • Dr. Marissa van Maaren – postdoc onderzoeker, IKNL, Utrecht; predictiemodellen en verzekerbaarheid
 • Psychosociale en fysieke effecten; workshop
  • Dr. Stefan van Rooijen – arts-onderzoeker, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven; het belang van prehabilitatie
 • Werk en werkhervatting; workshop ‘hoe krijgen we de zorg rondom werk en de oncologische zorg bij elkaar?’
  • Drs. Cobi Oostveen – bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie
  • Drs. Desirée Dona – bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboudumc, Nijmegen
 • Organisatie van zorg; Debat
  • Prof. dr. Henk Verheul - internist-oncoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam

(2) Deelsessies:

 • Late effecten
  • Jaap den Hartogh – beleidsmedewerker LATER, VOKK, Nieuwegein;
 • Psychosociale en fysieke effecten; patiëntencasuïstiek
  • Eline Aukema - GZ psycholoog en hoofd Ingeborg Douwes Centrum, Amsterdam
 • Werk en werkhervatting; patiëntencasuïstiek
  • Drs. Mirjam van Belzen – belangenbehartiger Kwaliteit van Leven, NFK, Utrecht
  • Jan Roelevink – coach Kanker en Werk, Hematon, Utrecht
 • Organisatie van zorg; discussie 'Monitoren en begeleiden op een patiëntvriendelijke manier'
  • Irene Dingemans - belangenbehartiger Expertzorg & Transparantie, NFK, Utrecht

Dagvoorzitter: Inge Diepman

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, ADAP, NIP, ABSG, V&VN, Verpleegkundig Specialisten en Fysiotherapeuten.

 • Sponsors

  Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Ervaringsverhaal

Corry Wouters kreeg 4 jaar geleden borstkanker. Voor haar ziekteperiode werkte Corry als commercieel directeur bij Atos, een IT-bedrijf. Tijdens haar ziekteperiode werkte ze als kwaliteitsmanager, een afdeling verdeeld over 5 landen en sinds juni 2016 is ze Hoofd Global ICT Infrastructure bij AkzoNobel. Daarnaast is zij ambassadeur voor Kanker.nl. Zij vertelt samen met haar toenmalige re-integratiecoach en huidige werkgever haar ervaringsverhaal, wat betreft haar ziekteperiode en haar werk.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: LATER-poli

Jaap den Hartogh en dr. Heleen van der Pal geven een duo-presentatie. De LATER-poli is in 1996 opgezet voor kinderen die na 5 jaar genezen zijn verklaard van kanker. De kracht van deze poli is dat er veel met kankeroverlevers wordt samengewerkt. In de presentatie wordt dan ook verteld hoe de patiënt kan zorgdragen dat zijn/haar input bijdraagt aan een goede zorg.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Psychosociale gevolgen van kanker

Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw gaat in op de psychosociale gevolgen van kanker. Problemen zoals angst, vermoeidheid en slaapproblemen komen vaak voor, maar worden helaas niet goed herkend waardoor de weg naar hulp niet wordt gevonden. Verder gaat ze in op de risicofactoren voor psychosociale problemen en het Oncokompas komt ter sprake.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: BETER-poli

Dr. Josée Zijlstra en Dr. Berthe Aleman vertellen samen over de BETER-poli, een poli voor de nazorg van adolescenten. Ze gaan vooral in op het feit dat het lastig was om de BETER-poli op te zetten, want hoe kom je de mensen die je in het verleden hebt ontslagen van controles weer op het spoor? Kankeroverlevers willen ook niet altijd terug in de patiëntenrolgedrukt worden. Daarnaast spelen de financiën een rol (het kwijtraken van het eigen risico).

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Traject & regelgeving

Ragna van Hummel presenteert een aantal feiten en cijfers. Ze maakt de wet- en regelgeving voor het verzuim meer inzichtelijk en gaat in op het traject dat gevolgd moet worden bij werkhervatting. Tenslotte vertelt ze over de pilot van de vervroegde inzet van de no-riskpoilis.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Onderzoek naar werkhervatting

Saskia Duijts start haar presentatie met een kort overzicht van onder andere hoeveel mensen kanker krijgen en hoeveel mensen terugkeren naar werk. Hierna gaat ze in op de factoren die invloed hebben op werkhervatting en vertelt ze over onderzoek naar interventies.

Anders 22/05/2016

1e Nationale Cancer Survivorship Symposium: Terugkeer naar werk

Terugkeer naar werk tijdens en na diagnose kanker Prof. dr. Monique Frings-Dresen (AMC, Coronel Instituut) Issues rond werkhervatting & initiatieven tot verbetering Rosemarie Jansen, verpleegkundig specialist, AYA platform RadboudUMC Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker Nationaal AYA Platform