Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium

Eventbrite - 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium

Op vrijdag 12 april organiseerde MEDTalks i.s.m. IKNL, NFK en diverse patiëntenorganisaties het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium. Deelnemers konden meedenken en meediscussiëren tijdens het gevarieerde programma met lezingen, workshops, casuïstiek en een heus debat. Binnenkort zijn de plenaire sessies hier te zien. 

Dankzij nieuwe behandelmogelijkheden zijn er steeds meer mensen die leven met of na kanker. Echter krijgen veel mensen te maken met late gevolgen van de ziekte en/of behandeling, zoals chronische vermoeidheid. Tijdens het symposium bespraken zorgverleners en belangenbehartigers van patiëntenorganisaties hoe de zorg tijdens en na kanker verbeterd kan worden. Daarbij is veel aandacht voor de late gevolgen van kanker. 

Dit jaar bood het symposium naast een tweetal plenaire sessies ook diverse werksessies waarin specifiek ingegaan werd op de 4 hoofdthema’s waarop de Task Force Cancer Survivorship zich richt; late effecten, psychosociale en fysieke effecten, werk en werkhervatting en organisatie van zorg. 


Programma:

Plenair 09:30 – 10:30


(Prof. dr. Angela Maas en prof. dr. Carla van Herpen)

Prof. dr. Angela Maas gaf haar visie op het nieuwe IKNL-rapport ‘Kankerzorg in Beeld: Leven met en na kanker’. 

Dit rapport werd officieel overhandigd. 

Prof. dr. Carla van Herpen belichtte de stappen die het afgelopen jaar zijn gemaakt om het perspectief voor mensen met een zeldzame vorm van kanker te verbeteren. 

Meer informatie.


 

Pauze 10:30 – 11:00 

 


Werksessies 11:00 – 12:30 

(v.l.n.r: dr. Marissa van Maaren, dr. Stefan van Rooijen, prof. dr. Henk Verheul en drs. Desiree Dona)

Tijdens de werksessies spraken o.a. dr. Marissa van Maaren, prof. dr. Henk Verheul, dr. Stefan van Rooijen en drs. Desiree Dona over de zin en onzin van predictiemodellen, signaleringsinstrumenten om patiënten juist te verwijzen, prehabilitatie en hoe we de zorg rondom werk en de oncologische zorg bij elkaar krijgen. 

Meer informatie.


 

Lunch 12:30 – 13:30 

 


Plenair 13:30 – 14:30

(v.l.n.r: Drs. Mirjam van Belzen, Lara Jongbloets en Jaap den Hartogh)

Tijdens de plenaire sessie in de middag vertelde Lara Jongbloets over haar ervaring met kanker, Jaap den Hartogh gaf zijn visie vanuit VOKK op late effecten van kanker en drs. Mirjam van Belzen van NFK vertelde over de ervaringen die (ex)kankeroverlevers hebben met werk. 

Meer informatie.


Werksessies 14:30 – 15:30

(v.l.n.r:  Eline Aukema, Irene Dingemans, Marian Potters en Jan Roelevink)

Tijdens deze werksessies werd ingegaan op hoe je als professional de regie kan geven en hoe je als patiënt de regie kan nemen over de zorg rond late effecten, het monitoren en begeleiden op een patiëntvriendelijke manier, hoe je samen met de patiënt op zoek kunt naar mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning en werden handvatten aangereikt om werk bespreekbaar te maken voor zorgprofessionals en patiënt. Dit werd gedaan door o.a. Marian Potters, Irene Dingemans, Eline Aukema en Jan Roelevink. 

Meer informatie.


Borrel 15:30 


Dagvoorzitter: Inge Diepman 


Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, ADAP, NIP, ABSG, VSR en Fysiotherapeuten. 

Doelgroep

Internist-oncologen, kinderarts-oncologen, radiotherapeut-oncologen, (kinder-) hematologen, chirurgen, longartsen, cardiologen, gynaecologen, urologen, MDL-artsen, geriaters, huisartsen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, verzekeraars, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen

Locatie

Het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium werd op vrijdag 12 april 2019 gehouden in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen-Rijsenburg. Dit is op loopafstand (5 minuten) van station Driebergen-Zeist

Eventbrite - 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium


Laatst bewerkt: 18-05-2020
  • Sponsoren


    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door