Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Melanoom nascholingen - Nu on demand

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van het melanoom volgen elkaar in rap tempo op. Van immuuntherapie tot targeted therapie en van de adjuvante tot de gemetastaseerde setting – ieder jaar komen er weer een paar mogelijkheden bij. Prof. dr. Fons van den Eertwegh, internist-oncoloog in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en voorzitter van de werkgroep Melanoom binnen het WIN-O, praat u bij aan de hand van casuïstiek over een deel van de ontwikkelingen. Dit doet hij samen met een panel van deskundige gasten. 

De nascholing is in twee delen van een halfuur opgedeeld.

Nascholing adjuvante therapie
Met de komst van adjuvante therapie voor het melanoom: wie komt er in aanmerking, welke therapie kiest u en wat zijn de gevolgen voor de praktijk? In deze nascholing gaat een multidisciplinair expertpanel aan in op deze vragen én andere ontwikkelingen op het gebied van de adjuvante behandeling van het melanoom. Bekijk de nascholing.

Nascholing hersenmetastasen
Welke therapeutische overwegingen spelen er bij een melanoompatiënt met (a)symptomatische hersenmetastasen? In deze nascholing gaan prof. dr. Fons van den Eertwegh, dr. Ellen Kapiteijn en dr. Astrid van der Veldt aan de hand van casuïstiek de verschillende therapeutische opties langs op effectiviteit en veiligheid. Bekijk de nascholing.

Panelleden

 • Prof. dr. Fons van den Eertwegh, internist-oncoloog in het Amsterdam UMC, locatie VUmc;
 • Dr. Marcel Bekkenk, dermatoloog in het Amsterdam UMC, locatie AMC, en het Huid Medisch Centrum Amsterdam;
 • Dr. Dirk Grünhagen, oncologisch chirurg in het Erasmus MC;
 • Dr. Ellen Kapiteijn, internist-oncoloog in het LUMC;
 • Dr. Astrid van der Veldt, internist-oncoloog in het Erasmus MC.

Onderwerpen

 • Adjuvante therapie bij stadium III;
 • Recidief na adjuvante therapie;
 • Behandeloverwegingen bij asymptomatische en symptomatische hersenmetastasen.

Accreditatie

Voor deze nascholingen is accreditatie aangevraagd bij de NIV, NVvH, NVRO, NVDV en VSR.

 

Dit programma valt onder de samenwerkingsovereenkomst met de NVMO.

 • Sponsoren

  Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Nascholingen 13/02/2020

Treatment of advanced melanoma

Het laatste decennium is de behandeling van het gemetastaseerd melanoom significant veranderd door de toevoeging van immuun- en targeted therapie aan het behandelarsenaal. Sinds kort is er eindelijk ook vijfjaarsoverlevingsdata bekend voor beide vormen van therapie. Hoe beïnvloeden deze resultaten de dagelijkse praktijk? In deze Engelstalige e-learning bespreekt een Belgisch expertpanel de eerste- en tweedelijnsbehandeling van het gemetastaseerd melanoom. Daarnaast gaan zij in op de vraag of er in het geval van immuuntherapie beter direct met combinatietherapie of met monotherapie met anti-PD1 kan worden gestart. Na de presentatie van de vijfjaarsoverlevingsgetallen uit de CheckMate 067 trial op de ESMO 2019 is dit vraagstuk relevanter dan ooit. Bovendien komt ook de rol van lokale therapie aan bod. Panelleden: Prof. dr. Bart Neyns, medisch oncoloog, UZ Brussel Prof. dr. Vibeke Kruse, medisch oncoloog, UZ Gent Dr. Annemie Rutten, medisch oncoloog, GZA ziekenhuis Sint-Augustinus, Antwerpen Prof. dr. Dirk van Gestel, radiotherapeut, Institut Jules Bordet, Brussel Onderwerpen: Vijfjaarsoverlevingsdata van immuun- en targeted therapie; Eerste- en tweedelijnsbehandeling van het gemetastaseerd melanoom; Combinatie immuuntherapie versus monotherapie met anti-PD1 sequentieel gevolgd door anti-CTLA4; Behandeling van patiënten met slecht prognostische factoren (e.g. hersenmetastasen). De e-learning is in het Engels en kunt u hier bekijken. Accreditatie: Voor deze e-learning wordt accreditatie aangevraagd voor internist-oncologen in zowel Nederland als België. Punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend.      

Nascholingen 20/01/2020

Binnenkort on demand: Meet the Author: Melanoom

In dit programma wordt prof. dr. Paolo Ascierto over de COLUMBUS publicatie aan de tand gevoeld door een expertpanel, aangevoerd door dr. Ellen Kapiteijn. Er wordt in het programma meer inzicht gegeven in hoe de studie is uitgevoerd. Ook worden de opzet en studieresultaten op kritische wijze geanalyseerd. Tenslotte wordt er bediscussieerd hoe de bevindingen met de BRAF/MEK-combinatie encorafenib en binimetinib moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de huidige beschikbare behandelingen. Dit programma biedt een unieke mogelijkheid om diepgaand kennis te nemen van deze studie. Als kijker van de live uitzending bent u tevens in de gelegenheid om uw vragen aan ons panel te stellen. Dummer R, Ascierto PA, Gogas HJ, et al. Overall survival in patients with BRAF-mutant melanoma receiving encorafenib plus binimetinib versus vemurafenib or encorafenib (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19:1315-27. Voor deze nascholing zal accreditatie worden aangevraagd bij de NIV en de VSR. De punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend. 

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Peter Lau

Peter Lau heeft naar de effectiviteit van tweedelijns therapie met de combinatie ipilimumab + nivolumab, na progressie op BRAF/MEK-therapie bij hersenmetastasen gekeken en presenteert deze data.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Pier Ferrucci

Er lopen een aantal onderzoeken naar de toegevoegde waarde van het combineren van immuun- en targeted therapie, waaronder de fase III KEYNOTE-022 trial. Pier Francesco Ferrucci bespreekt in dit interview de effectiviteit en toxiciteit van de combinatiebehandeling met pembrolizumab, dabrafenib en trametinib afgezet tegen dabrafenib, trametinib en placebo.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Grant McArthur

Het was al bekend dat de BRAF/MEK-combinatie cobimetinib + vemurafenib het beter doet dan vemurafenib + placebo, maar op de SMR 2019 zijn er nu ook resultaten gepresenteerd bij een follow up van vijf jaar. Prof. dr. Grant McArthur over de effectiviteit en toxiciteit en wat deze nieuwe data betekenen voor de dagelijkse praktijk.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Nethanel Asher

Het is altijd interessant om te zien of data uit klinische trials zich ook naar de dagelijkse praktijk vertalen. Nethanel Asher deed daarom onderzoek naar de real world uitkomsten van ipilimumab en nivolumab bij patiënten met een gemetastaseerd melanoom.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Top 3 highlights

Op de SMR 2019 is legio onderzoek, zowel preklinisch als klinisch, voorbij gekomen. Prof. dr. Sean Morrison schetst zijn persoonlijke highlights van dit congres.

Congresnieuws 11/12/2019

SMR 2019: Eva Perez

Dr. Eva Perez-Guijarro vertelt over de preklinische muismodellen die in het National Cancer Institute zijn ontwikkelt om aan de hand daarvan de respons op immuuntherapie te kunnen voorspellen en om predictieve biomarkers te identificeren. Deze potentiële biomarkers worden met behulp van humane klinische datasets gevalideerd.