Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Prostaatkanker Update 2021

De afgelopen jaren hebben zich substantiële veranderingen en verschuivingen voorgedaan in de behandelopties bij gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC). Ook nieuwe behandelparadigma’s komen in zicht. De keuzes die in deze setting worden gemaakt hebben bovendien impact op de behandelopties bij gemetastaseerd castratie-resistent prostaatcarcinoom (mCRPC) en staan daarom niet geheel los van elkaar (continuum of care). In deze e-learning ligt de focus op zowel de behandeling als begeleiding van patiënten met mHSPC en ook mCRPC. 

De noodzaak van een multidisciplinaire behandeling van deze patiënten is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Daarbij vervullen de uroloog, de oncoloog, de radiotherapeut en de verpleegkundig specialist allen een belangrijke rol in het optimaal behandelen en begeleiden van de patiënt. Aan de hand van 'real life’ casuïstiek bespreekt het multidisciplinaire studiopanel diverse behandelopties voor mHSPC en mCRPC. Aan bod komen onder andere radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie (waaronder abirateron, apalutamide en enzalutamide) of combinaties van deze opties. 

Naast de behandeling wordt een belangrijk aspect bij de begeleiding van beide patiëntgroepen (mHSPC en mCRPC) gevormd door supportive care, zoals aandacht voor homoontherapie-geïnduceerd botverlies en management van botgezondheid bij botmetastasen. Ook begeleiding en monitoring van kwaliteit van leven is belangrijk.

Sprekers

  • prof. dr. Piet Ost, radiotherapeut-oncoloog, Iridium Netwerk, Wilrijk
  • Addy van de Luijtgaarden, internist-oncoloog, Reinier Haga Prostaatkankercentrum, Delft
  • dr. Jean-Paul van Basten, uroloog, CWZ, Nijmegen / Prosper klinieken
  • Joost de Baaij, verpleegkundig specialist, CWZ, Nijmegen

Accreditatie

Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij NIV, NVU, NVRO, VSR en V&VN. Punten worden bijgeschreven zodra accreditatie is verleend. Dit programma valt onder de samenwerkingsovereenkomst met de NVMO.

Laatst bewerkt: 12-12-2023
  • Samenwerking


    Dit programma valt onder de samenwerkingsovereenkomst met de NVMO
  • Sponsoren


    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door