Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


NVMO cursus: Oncologische farmacologie

In Nederland is relatief weinig nascholing beschikbaar over de ‘klassieke’ chemotherapeutica en endocriene medicamenten, terwijl dit de méést voorgeschreven oncologische middelen zijn. Juist óók bij deze medicatie is het voor elke behandelaar van belang om optimaal inzicht te hebben in werkingsmechanisme, interacties, toxiciteit (preventie en behandeling!) en klinische valkuilen.

De NVMO voorziet in deze leemte met een e-learning toegespitst op dit deel van het oncologische geneesmiddelenarsenaal. In vier afleveringen belichten collega’s uit de Nederlandse medische oncologie de meest relevante klinische aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk.

Aflevering 1: basisprincipes oncologische farmacologie

Bij deze eerste aflevering ligt de nadruk op werkingsmechanisme, (dosisbeperkende) toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek.

Aflevering 2: alkyleerders, platina en epipodophyllo­toxinen

Bij deze tweede aflevering van de e-learning over ‘oncologische farmacologie’ staan alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen centraal.

Aflevering 3: antimetabo­lieten, taxanen (en epothilonen) en vinca-alkaloïden

Bij deze derde aflevering wordt onder meer ingegaan op het werkingsmechanisme, de dosisbeperkende toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek van bovengenoemde oncolytica.

Aflevering 4: topoïsomerase-remmers, antibiotica en endocriene middelen

Bij deze vierde aflevering wordt onder meer ingegaan op overeenkomsten en verschillen in behandelingsstrategieën bij mammacarcinoom en prostaatcarcinoom.

Geen accreditatie

Dit online nascholingsprogramma was door de NIV geaccrediteerd met 4 punten (1 punt per aflevering) onder ID-nummer 233540 (geldig t/m 31 december 2017).

Heraccreditatie van het programma is niet mogelijk, u ontvangt daarom geen accreditatiepunten na bekijken van de programma’s.